Jornada de Treball sobre matrimonis forçats a Catalunya. Un model d’abordatge i el treball en xarxa a les Comarques Gironines. Girona, Dijous 13 de desembre 2018

Per Montse Tafalla
El 13 de desembre del 2018 en el marc de la Jornada sobre els matrimonis forçats a Catalunya organitzada per Valentes i acompanyades vaig parlar sobre “El marc legal sobre el matrimoni a l’Estat Espanyol”

img_20190114_105504

 

El matrimoni es un fet personal basat en el CONSENTIMENT i té aquest com a requisit principal. A la vegada es un fet social, consuetudinari i ritual amb gran importància del context social on es porta a terme.

El matrimoni, es per tant un fet amb una gran rellevància jurídica per les diferents implicacions socials i legals que comporta: Fet civil reguladíssim des de la seva inscripció al registre civil fins a la regulació de la seva dissolució mitjançant el divorci…

 

taula rodona (5)

Un matrimoni forçat és aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de com a mínim un dels contraents per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (sovint els progenitors) que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi.

Seguir leyendo

Proposición no de ley sobre matrimonios forzados en el Congreso de los diputados español

Por Montse Tafalla

“…no nos podemos olvidar que aquí hay una cuestión de género, y es que, al final, lo que estamos viendo con el matrimonio forzado, es que las niñas y las chicas no tienen la capacidad de elegir cuál tiene que ser su forma de vida”
Angela Rodriguez Martínez (Diputada del Congreso de los Diputados. España)

Más allá de la normativas Civil y Penal, para erradicar el matrimonio forzado se ha de trabajar desde una perspectiva de protección de derechos humanos con protocolos públicos de prevención y de atención a las potenciales víctimas.  

Seguir leyendo