Jornada de Treball sobre matrimonis forçats a Catalunya. Un model d’abordatge i el treball en xarxa a les Comarques Gironines. Girona, Dijous 13 de desembre 2018

Per Montse Tafalla
El 13 de desembre del 2018 en el marc de la Jornada sobre els matrimonis forçats a Catalunya organitzada per Valentes i acompanyades vaig parlar sobre “El marc legal sobre el matrimoni a l’Estat Espanyol”

img_20190114_105504

 

El matrimoni es un fet personal basat en el CONSENTIMENT i té aquest com a requisit principal. A la vegada es un fet social, consuetudinari i ritual amb gran importància del context social on es porta a terme.

El matrimoni, es per tant un fet amb una gran rellevància jurídica per les diferents implicacions socials i legals que comporta: Fet civil reguladíssim des de la seva inscripció al registre civil fins a la regulació de la seva dissolució mitjançant el divorci…

 

taula rodona (5)

Un matrimoni forçat és aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de com a mínim un dels contraents per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (sovint els progenitors) que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi.

Seguir leyendo

«Els estudis son la nostra salvació»

per Montse Tafalla
@TafallaMontse

L’èxit de la jornada que vam organitzar sobre Matrimoni precoç i abandonament escolar el dia 16 de desembre de 2017, ens motiva a continuar treballant en la creació de xarxa per a treballar en un tema que sabem invisibilitzat.
A la jornada vam parlar que en la qüestió del matrimoni precoç com a impediment per a que les noies continuïn la seva formació acadèmica o professional allò legal es limita a allò admissible però que hem d’anar vers allò desitjable: el matrimoni de dones amb recursos personals, culturals i conscients dels seus drets.

Seguir leyendo

Proposición no de ley sobre matrimonios forzados en el Congreso de los diputados español

Por Montse Tafalla

“…no nos podemos olvidar que aquí hay una cuestión de género, y es que, al final, lo que estamos viendo con el matrimonio forzado, es que las niñas y las chicas no tienen la capacidad de elegir cuál tiene que ser su forma de vida”
Angela Rodriguez Martínez (Diputada del Congreso de los Diputados. España)

Más allá de la normativas Civil y Penal, para erradicar el matrimonio forzado se ha de trabajar desde una perspectiva de protección de derechos humanos con protocolos públicos de prevención y de atención a las potenciales víctimas.  

Seguir leyendo