Jornada de Treball sobre matrimonis forçats a Catalunya. Un model d’abordatge i el treball en xarxa a les Comarques Gironines. Girona, Dijous 13 de desembre 2018

Per Montse Tafalla
El 13 de desembre del 2018 en el marc de la Jornada sobre els matrimonis forçats a Catalunya organitzada per Valentes i acompanyades vaig parlar sobre “El marc legal sobre el matrimoni a l’Estat Espanyol”

img_20190114_105504

 

El matrimoni es un fet personal basat en el CONSENTIMENT i té aquest com a requisit principal. A la vegada es un fet social, consuetudinari i ritual amb gran importància del context social on es porta a terme.

El matrimoni, es per tant un fet amb una gran rellevància jurídica per les diferents implicacions socials i legals que comporta: Fet civil reguladíssim des de la seva inscripció al registre civil fins a la regulació de la seva dissolució mitjançant el divorci…

 

taula rodona (5)

Un matrimoni forçat és aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de com a mínim un dels contraents per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (sovint els progenitors) que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi.

Per altra part considerem el matrimoni precoç, el que es produeix a una edat temprana. Consentit als 16 anys o als 18 però que POT SER FORÇAT per les circumstàncies.

montse tafalla (1)

A l’Art. 32 de la Constitució espanyola el matrimoni es concebut com a DRET FONAMENTAL (Apareix en el Titol 1er Drets i Deures fonamentals) garantí amb el recurs d’emparament i procediment preferent i sumari de protecció dels drets fonamentals.

 

L’home i la dona tenen dret a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica (i des de el 2015 amb independència del sexe)

Rellevància Jurídica del Matrimoni
Rellevància Civil. El CC regula la institució matrimonial.  Té 65 articles dedicats al matrimoni.
Rellevància Penal del “matrimoni” sense consentiment. Codi Penal Article 172 bis. Penalització matrimonis forçatsPerò hem de analitzar l’aplicabilitat i efectivitat de la norma:Qui comet el delicte? Com? Per què? Qui ho denunciaria? Què suposa aquesta denuncia per la víctima? Hem de tenir en compte la POR REVERENCIAL
Com emmarquen dintre d’aquest article  la no possibilitat de divorci? Situació continuada de violència? Temes de proves? Accés a la justícia? Quins beneficis obté el denunciant? Hem de tenir en compte el que suposa  l’ EXCLUSIÓ DEL GRUP

Vam assenyalar també, la Rellevància del matrimoni forçat en matèria d’estrangeria, des de la Directiva 2003/86/CE, de 22 de setembre, sobre el dret a la reagrupació familiar fins a l’actual Llei d’Asil, Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària que recull al seu article 7 la persecució per motius de gènere o orientació sexual, com a causa d’asil. Però que es poc aplicada a la realitat.

programa 1

Finalment, vaig voler subratllar l’existència de l’antiga però vigent Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 843 (IX), de 17 de desembre de 1954 sobre la Condició de la dona en dret privat: costums, antigues lleis i pràctiques que afecten a la dignitat de la dona com a ésser humà que estableix: “certs costums, antigues lleis i pràctiques referents al matrimoni i a la família són incompatibles amb els principis enunciats en la Carta de les Nacions Unides i a la Declaració Universal de Drets Humans”(…) “la supressió de tals costums, antigues lleis i pràctiques afavoriria el reconeixement de la dignitat de la dona com a ésser humà i contribuiria al benestar de la família com a institució”

I Recomana que es posi especial obstinació, mitjançant l’educació fonamental a les escoles publiques i privades, i utilitzant diversos mitjans d’informació, a donar a conèixer (…) la Declaració Universal de Drets humans.

taula rodona (2)